Politie


Wat is eigenlijk de taak van de zedenpolitie in een onderzoek?

De politie probeert de waarheid boven tafel te krijgen door alles, wat maar in een zedenzaak te onderzoeken is, te onderzoeken. Daarna zal dit onderzoeksresultaat, wat vastgelegd wordt in een dossier, aan justitie overhandigd worden, die zal beoordelen of de zaak vervolgd wordt.


Wat kan de zedenpolitie onderzoeken?

Normaal gesproken zal een zaak vaak starten bij een aangifte, waarna eventueel getuigen gehoord worden. Een buurtonderzoek of een passantenonderzoek kan ook deel uitmaken van het gehele onderzoek. Verder kan er sprake zijn van een technisch sporenonderzoek bij het slachtoffer of andere personen, op de plaats delict of op andere plaatsen.

Mocht er sprake zijn van een verdachte dan zal die uiteraard ook gehoord worden. Ook kan de media bij een onderzoek ingeschakeld worden. Kortom, elke zaak is anders en in elke zaak kunnen meerdere onderzoeksmethoden toegepast worden.


Hoe lang duurt een zedenonderzoek?

Dat is per zaak verschillend maar een onderzoek dat in totaliteit enkele maanden duurt is niet ongewoon. Als de zaak voor de rechter gebracht wordt zal dat ook nog de nodige tijd kosten voordat de rechtzitting een feit is.