Pedofilie en ontucht

Pedofilie en ontucht

pedofiliePedofilie, een woord afkomstig uit het Grieks, is een term, die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en bepaalde adolescenten tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.

Inleiding

Het is belangrijk om eerst twee termen uit elkaar te houden, namelijk 'pedofiel' en 'pedoseksueel'. Als een volwassene zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, is hij pedofiel. Iemand die seksuele handelingen met kinderen verricht of heeft verricht, noemt men 'pedoseksueel'. Dit is ook de uitleg van beide termen door ''de Dikke van Dale'.

Lees meer...

Het ontstaan van pedofilie

Over het ontstaan van pedofilie is niets met zekerheid te zeggen. Het is zelfs onzeker of iemand deze voorkeur altijd al in zich heeft, of dat die later ontstaat. In de psychiatrie wordt ervan uitgegaan dat pedofielen in hun vroege jeugd aandacht hebben gemist.

Lees meer...

Het opzetten van de misbruiksituatie

Uit onderzoeken onder misbruikers blijkt het volgende. Volgens de misbruikers zijn kinderen het meest kwetsbaar voor misbruik als ze zich ergens alleen ophouden, nieuwsgierig en/of goedgelovig, problemen in het eigen gezin hebben, weinig zelfvertrouwen en assertiviteit bezitten, knap en/of uitdagend gekleed zijn.

Lees meer...

Typologie van ontuchtplegers

Er zijn mannen die seksuele contacten hebben met jongens, meisjes of met kinderen van beiden seksen, binnen of buiten de kring van het gezin of verwanten. Sommigen hebben een exclusieve seksuele voorkeur voor kinderen die nog niet in de puberteit zitten. (pedofielen). Pedofilie is een aangeleerde, seksuele voorkeur.

Lees meer...

Specifieke kenmerken van een pedoseksueel

Zelfbeeld:

Zij hebben het gevoel een mislukkeling te zijn, doen alles om waardering te krijgen en willen geaccepteerd worden door anderen, maar ervaren daar te weinig steun voor krijgen.

Lees meer...