Meldingen


Wat is een melding van seksueel misbruik?

Een melding van seksueel misbruik betekent niets anders dan dat u de politie in kennis stelt van iets wat u is overkomen of iets waar u weet van heeft. De politie neemt dit ter kennisneming aan en zal in principe niet uit zichzelf in actie komen. Anders is het als er sprake is van een zodanig ernstig feit dat de politie direct in moet grijpen. Hierbij valt te denken als het misbruik nog steeds plaats vindt. Justitie kan ook beslissen om ambtshalve een strafbaar feit te vervolgen.


Wat is ambtshalve vervolgen?

Als de politie weet dat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, kan de officier beslissen tot vervolging over te gaan als er geen aangifte van dat feit gedaan wordt. U moet dan denken aan situaties, waarbij het seksueel misbruik blijft doorgaan of als de gezondheid van personen in gevaar is. De politie zal dan op last van de Officier van Justitie een onderzoek in stellen.


Kan de politie iets doen met alleen een melding, zonder dat er een aangifte gedaan wordt?

Normaal gesproken wordt een melding wel vastgelegd in het computersysteem bij de politie zodat het op een later tijdstip altijd terug te vinden is. In principe hoeft een melding geen aanleiding te zijn voor de politie om een onderzoek in te stellen. De politie stelt alleen een onderzoek in als er een aangifte is gedaan of als de zaak ambtshalver vervolgd wordt.


Zal de zedenpolitie de persoon, die door de melder beschuldigd wordt van een strafbaar feit op seksueel gebied, op verzoek van de melder aanspreken, zonder dat er een aangifte is gedaan?

Dit zal niet gebeuren. Er is wettelijk geen grondslag om een persoon aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat daar onderzoek naar gedaan is door politie of justitie. De beschuldigde zou dan op grond van alleen een melding bestempeld worden als verdachte of dader. Zoiets kan niet in ons rechtssysteem.