Aangifte doen

De beslissing om wel aangifte te doen kunnen velerlei zijn. Het slachtoffer wil dat de dader vervolgd wordt of wil een daad stellen ten opzichte van de dader om zelf verder te kunnen gaan met de verwerking van deze traumatische ervaring.

Er zijn ook redenen om het niet te melden. Soms hebben slachtoffers problemen om aangifte te doen.

Wel of geen aangifte doen

Voor veel slachtoffers van seksueel misbruik is de gang naar het politiebureau om aangifte te doen soms een moeilijke beslissing. Er kunnen redenen zijn om daar vanaf te zien, maar de vraag is of dat verstandig is.

Lees meer...

De aangifte

Als u besluit om een aangifte te doen dan zal daar een afspraak voor gemaakt worden.

Lees meer...

Aanhouding van de verdachte

Mocht alles vastgelegd zijn in een proces-verbaal dan zal de politie voor wat betreft de aanhouding van de verdachte overleggen met de Officier van Justitie (OvJ). Deze beslist namelijk of de verdachte buiten heterdaad aangehouden mag worden.

Lees meer...

De inverzekeringstelling

Mocht er meer tijd nodig zijn voor het onderzoek dan zal in de meeste gevallen de verdachte in verzekering gesteld worden. De termijn voor in verzekering stelling duurt maximaal 3 dagen. Indien de verdachte in verzekering gesteld wordt zal hij nogmaals bijstand krijgen van een raadsman (advocaat) en wordt de reclassering in kennis gesteld.

Lees meer...

De voorlopige hechtenis (bevel tot bewaring)

Indien er gronden aanwezig zijn om de verdachte langer vast te houden dient de officier van justitie, voor het verstrijken van de termijn van inverzekeringstelling (meestal de termijn van 3 maal 24 uur), een bevel tot bewaring te vorderen bij de rechter-commissaris.

Lees meer...

Het bevel tot gevangenhouding

Nadat het bevel tot bewaring is verleend en er zijn gronden aanwezig om de verdachte langer vast te houden, zal de verdachte geleid worden voor de rechtbank, waarbij 3 rechters, na verhoor van de verdachte, beslissen of deze langer vast moet blijven zitten. Indien dit het geval is, zal de termijn hiervan ten hoogste 90 dagen zijn.

Lees meer...