Aangifte


Hoe zit het met mijn privacy tijdens mijn verblijf op het politiebureau?

Uiteraard gaat de politie zorgvuldig met uw privacy om. Indien u een afspraak heeft om aangifte te doen, zal de zedenrechercheur ervoor zorgen dat deze aangifte wordt opgenomen in een rustige ruimte die buiten het zicht van andere bezoekers van het politiebureau ligt.


Hoeveel tijd zit er tussen een informatief gesprek en een aangifte?

Meestal zit daar wel een aantal dagen tot een of twee weken tussen. Dat komt omdat het opnemen van een aangifte enige tijd kost en dit gepland moet worden. Verder dient deze tijd ook voor de persoon die aangifte doet, om goed na te denken zodat hij of zij de aangifte weloverwogen gaat doen.


Wat is een aangifte

Een aangifte is een kennisgeving aan de politie dat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, waarbij degene die aangifte doet de politie verzoekt om dit strafbaar feit te onderzoeken en justitie om tot vervolging over te gaan.

Een aangifte bestaat uit een proces-verbaal waarin staat vermeld wat de aangever kan vertellen over het strafbare feit. De aangever en de betreffende zedenrechercheurs ondertekenen dit proces-verbaal. Daarna is de aangifte een feit en zal de politie met het onderzoek kunnen beginnen.


Is het doen van een aangifte verplicht?

Nee, het doen van een aangifte is niet verplicht, maar normaal gesproken onderneemt de politie en justitie pas actie als er een aangifte gedaan is.


Ik weet nog niet of ik een aangifte wil doen, maar wil wel graag informatie, kan dat?

U kunt altijd terecht op de afdeling zedenzaken voor een informatief gesprek. U kunt daarna zelf beslissen wat u wilt doen. Maak van tevoren wel even een afspraak via 0900-8844. Mocht u veel vragen hebben noteer deze dan van tevoren zodat u ook op alle vragen een antwoord krijgt en geen vragen vergeet te stellen. Een informatief gesprek verplicht u niet tot het doen van een aangifte.


Wie kan een aangifte doen?

De wet zegt dat iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit, aangifte kan doen. In de praktijk zal bij seksueel misbruik bijna altijd alleen degene die het feit is overkomen, aangifte doen. Het slachtoffer is degene die kan vertellen wat hem of haar is overkomen en als iemand anders dat zou doen kan er een heel ander verhaal ontstaan. 


Wie doet de aangifte als het strafbare feit gepleegd is tegen een minderjarige?

In dat geval zal de aangifte gedaan kunnen worden door een van de ouders ( tenzij de minderjarige in staat is zijn of haar verhaal te vertellen), de voogd, Veilig Thuis, Jeugdzorg etc.


Waar moet ik aangifte doen?

In principe kunt u na afspraak via de frontoffice op elk politiebureau aangifte doen. In de praktijk kan het zijn dat er in overleg met u wordt afgesproken om daar aangifte te doen waar het strafbare feit heeft plaats gevonden en dat het onderzoek daat opgestart zal gaan worden. Bij een aangifte van seksueel misbruik is het van belang dat de zedenrechercheur, die uw zaak zal onderzoeken, ook de aangifte opneemt. Daarom is het misschien erg vervelend als u doorgestuurd wordt, maar het is in uw eigen belang dat het onderzoek goed gedaan wordt. 


Waarom is een aangifte voor justitie zo belangrijk?

Een aangifte is een officieel verzoek aan justitie om de zaak te onderzoeken en te vervolgen. De aangifte is de start van het onderzoek en moet daarom officieel vastgelegd zijn.


Hoe lang duurt het opnemen van een aangifte?

Dat is moeilijk te zeggen. Dit is van diverse factoren afhankelijk. Normaal gesproken duurt een aangifte minimaal anderhalf uur, maar het kan ook uitlopen tot meer dan 3 uur. 


Wie neemt de aangifte op?

In principe zal de aangifte door twee zedenrechercheurs opgenomen worden, maar er kunnen ook zaken zijn waarbij een zedenrechercheur de aangifte opneemt. 


Krijg ik een afschrift mee naar huis van mijn aangifte?

U krijgt alleen een bewijs mee dat u aangifte heeft gedaan, maar geen afschrift van de aangifte zelf. De reden hiervan is dat u opgeroepen kunt worden om als getuige een verklaring af te leggen bij de rechter en dan zou het bezit van dit processtuk gevolgen kunnen hebben voor de bruikbaarheid van deze verklaring voor het bewijs.

Verder is het erg onverstandig als de gegevens van uw aangifte 'op straat kunnen komen te liggen' terwijl het onderzoek nog niet afgerond is.


Welke vragen worden er tijdens het opnemen van de aangifte gesteld?

De zedenrechercheur zal vragen stellen over de aangever of aangeefster zelf, om zo een beeld te krijgen van degene die aangifte doet. Ook zal gevraagd worden waarom er aangifte gedaan wordt en uiteraard worden er heel veel vragen gesteld over wat er precies gebeurd is, wie de verdachte is, wat hij gezegd en gedaan heeft, of er getuigen zijn etc. Het is ook de plicht van de rechercheur om, daar waar nodig, kritische vragen te stellen.

Waarom wordt een aangifte in zedenzaken zo uitgebreid opgenomen?

Het is belangrijk om in een keer zoveel mogelijk informatie te verzamelen van degene die de aangifte doet. Dit is voor de politie die het onderzoek moet doen van belang. Het is de bedoeling dat de aangever of aangeefster in een keer gehoord wordt.

Dit zal echter niet altijd lukken. Soms komen er tijdens het onderzoek nieuwe gegevens aan het licht waarover de aangever nogmaals gehoord dient te worden. Verder is er meestal niemand als getuige aanwezig geweest bij het strafbare feit en moeten daarom alle gegevens daaromtrent van de aangever zelf komen.


Wie komt de inhoud van mijn aangifte te weten?

Buiten de zedenrechercheurs en justitie wordt degene tegen wie je aangifte hebt gedaan, tijdens het verhoor geconfronteerd met de inhoud van de aangifte. De advocaat van de verdachte zal op termijn een kopie van alle stukken krijgen.


Kan ik het doen van aangifte uitstellen?

Ja, dat is geen probleem. Soms komt het voor dat een aangifte uitgesteld wordt omdat degen die de aangifte wil doen daar nog niet aan toe is, om welke reden dan ook. Er zit echter wel een probleem aan. Als er snel na het gebeuren aangifte gedaan wordt kan de politie een grondig onderzoek uitvoeren.

Als de aangifte na maanden, of zelfs na jaren pas gedaan wordt, is het onderzoek een stuk moeilijker. De politie loopt dan een beetje achter de feiten aan. Getuigenverklaringen zijn dan niet meer betrouwbaar, sporen zijn niet meer terug te vinden, kortom het leveren van bewijs wordt dan veel moeilijker.


Wat kunnen de consequenties van een aangifte tegen een familielid zijn?

Soms kan het voorkomen dat de familie in twee kampen verdeeld wordt. De ene helft kan je steunen in de aangifte die je doet en de andere helft kan tegen je zijn. Sommige slachtoffers zijn nog wel eens geneigd om dan maar geen aangifte te doen.

Er zijn altijd wel mensen te vinden (buiten degene die je beschuldigd) die het niet leuk vinden dat je aangifte doet. Zo kan het voorkomen dat iemand met jou en met de beschuldigde omgaat en dan een keuze wil of moet maken met wie hij/zij wel of niet om wil blijven gaan.


Hoe wordt het aangifte gesprek vastgelegd?

Buiten het proces-verbaal waarin de aangifte wordt vastgelegd wordt het aangifte gesprek ook nog auditief opgenomen. Dit is een richtlijn en zorgt er voor dat de gang van zaken transparant is. Het is mogelijk dat deze opname tijdens de rechtsgang beluisterd kan worden door de advocaat van de verdachte, de rechter of de officier van justitie.